האם אוכל להחליט על הצורה והגודל של התותב?

התותבת לשימוש נקבעת על ידי התחשבות במבנה הגוף וברצונותיו של המטופל ובהתאם להמלצות הצוות הרפואי תוך התייעצות מלאה עם המטופלת.

Add Your Comment