כמה ימים אני צריך להקדיש לכל התהליך?

כול השהייה בבית החולים, יום אחד יספיק לניתוח, לאחר מכן נדרשים 7 ימים נוספים לביצוע הביקורות הרפואיות הנדרשות ותחילת הליך ההחלמה.

Add Your Comment