מאיזה גיל ניתן לעבור את הניתוח?

כל אדם בריא מעל גיל 18

Add Your Comment