– מתי אני אראה את התוצאה?

תצורת הניתוח נראית בבירור מיד לאחר ההליך הכירורגי, אך התמונה הברורה ביותר
מופיעה לאחר 6-8 חודשים.

Add Your Comment