– מתי אני אראה את התוצאה.

גודל השד ותצורתו נראים בבירור מיד לאחר הניתוח, אך התמונה הברורה ביותר
מופיעה לאחר 6-8 חודשים.

Add Your Comment