מרים קורטולוש

אני מודה לבילקיס כי דרכה קיבלתי שירותים נהדרים כשהלכתי דרכה למכון טיפוח עור