האם אוכל להניק אחרי הניתוח?

הפעולה מתבצעת בזהירות רבה תוך התחשבות בציפיות ובעדיפות של המטופלת והגנה מירבית על צינורות החלב.

Add Your Comment