האם ישנה אפשרות לנזק של התותבות?

מדובר באחת השאלות השכיחות המופנות אלינו – התותבות בהן נעשהשימוש הנם תותבות המאושרות על ידי האמריקאי אפ. די. אי.ותנאיו המחמירים, לכן לתותבות שאנו משתמשים אין סיכון כגון דליפות, והן אינן גורמות נזק לגוף הודות לחומרים המיוחדים שהן מכילות וכאמור עברו פיקוח ובקרה מהמחמירים בעולם.

Add Your Comment