לאחר כמה זמן ניתן לחזור לשגרה?

בתוך שבוע מיום הניתוח ניתן לחזור לשגרה.

Add Your Comment