– האם אוכל להניק אחרי הניתוח.

הפעולה מתבצעת בזהירות רבה תוך התחשבות בציפיות ובעדיפות של המטופלת
והגנה מירבית על צינורות החלב.

Add Your Comment