האם שאיבת שומן פוגעת בסיכויים להרות ?

אין שום קשר בין שאיבת שומן והסיכויים להיכנס להריון.

Add Your Comment