כמה ימים אני צריך להקדיש לכל התהליך?

יומיים לניתוח ואישפוז בבית החולים, ושבוע אחד להשלמת כל הבקרות הרפואיות ותהליך ההחלמה.

Add Your Comment