eng

מתי ניתן יהיה לשוב לשגרת החיים הרגילה שלי ?

 מבחינה רפואית ניתן לחזור לשגרת חיים רגילה כ 48 שעות לאחר הניתוח זאת בשל השימוש בטכנולוגיות וטכניקות רפואיות מתקדמות ועדכניות. עם זאת באזור המנותח נוצרות…

Read more

Read more

Read more

האם יוותרו צלקות וסימנים לאחר ההליך הניתוחי?

כל עוד ההליך הכירורגי נעשה בצורה מקצועית תוך הקפדה על הדגשים הרפואיים לא יוותרו צלקות או סימנים ויזואליים ברורים. עם זאת חשוב מאוד שהמטופל יפעל…

Read more

Read more

Read more

מתי ניתן יהיה לשוב לשגרת החיים הרגילה שלי ?

 מבחינה רפואית ניתן לחזור לשגרת חיים רגילה כ 48 שעות לאחר הניתוח זאת בשל השימוש בטכנולוגיות וטכניקות רפואיות מתקדמות ועדכניות. עם זאת באזור המנותח נוצרות…

Read more

Read more

Read more

האם יוותרו צלקות וסימנים לאחר ההליך הניתוחי?

כל עוד ההליך הכירורגי נעשה בצורה מקצועית תוך הקפדה על הדגשים הרפואיים לא יוותרו צלקות או סימנים ויזואליים – ברורים. עם זאת חשוב מאוד שהמטופל…

Read more

Read more

Read more

האם אני יכול לקבל את תצורת הפנים שאני רוצה?

 בניתוחי אסטתיקת פנים ההליך הכירורגי מתבצע בהתאם לרצונותיו האישיים של הלקוח וציפיותיו תוך התחשבות מקסימלית בתצורת הפנים והמבנה האנטומי של המטופל כאשר המטרה הסופית הנה…

Read more

Read more

Read more

מתי אראה את התוצאה?

שינוי חיובי בתצורת הפנים יראה מיד לאחר הניתוח, עם תהליך ההחלמה ההדרגתי והיעלמות הבצקות והחבורות, המטופל יבחין בשינוי ברור בתצורת הפנים והאנטומיה של האזור המנותח.…

Read more

Read more

Read more